معرفی

مشخصات فردی

حمیده ابراهیمی حلیمه جانی

نام - نام خانوادگی : حمیده   ابراهیمی حلیمه جانی

پست الکترونیکی : ebrahimi.hamideh@gmail.com , h.ebrahimi@iaurasht.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ریاضی کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ریاضی کاربردی - آنالیز عددی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه گیلان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی کاربردی- حل عددی معادلات تابعی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه گیلان

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 4

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387-9-1

حمیده ابراهیمی حلیمه جانی
حمیده ابراهیمی حلیمه جانی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^